Đề thi kinh tế lượng có đáp án

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by adminbao, Jun 19, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1
  Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
  Lớp: 05QK1 + 06QB (Năm học 2007 – 2008)
  Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI
  Ngày phát: Thứ Ba, ngày 18 tháng 03 năm 2008
  Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 08 tháng 04 năm 2008
  Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy:

  Câu 2: (70điểm) Xem xét dữ liệu về tiêu dùng thịt gà ở Mỹ giai đọan 1960 đến 1982 được trình bày
  trong file Table 7.9 thuộc bộ dữ liệu của Gujarati (hoặc file chicken demand). Trong đó:
  Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound)
  X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD)
  X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)
  X4 = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound)
  X5 = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound)
  X6 = Giá bán lẻ bình quân có trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound)
  1. Phần kiến thức thống kê: (10điểm) Hãy tính các giá trị thống kê cơ bản cho từng biến trên, bao
  gồm:
   Số lần quan sát (n)
   Trung bình
   Trung vị
   Yếu vị
   Giá trị lớn nhất
   Giá trị nhỏ nhất
   Khoảng
   Phương sai
   Độ lệch chuẩn
   Hệ số biến thiên
   Hệ số tương quan
  2. Phần hồi quy đơn biến và Excel (15điểm)
  Xét hai biến:
  Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound)
  X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)
  Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy, Dùng Excel
  a) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui giữa
  b) Xác định các tham số
  1
  ˆ
  β
  ,
  2
  ˆ
  β
  và giải thích ý nghĩa của nó
  c) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng biến X3 có ảnh hưởng đến biến Y.
  GV: Nguyễn Thị Mai Bình
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B2gFTEFYl6mvbFpYVy1kekR6cVE/edit?usp=sharing[/DOWN]
   

Share This Page