Đề thi trắc nghiệm triết học dành cho cao học

Discussion in 'Lý Luận' started by adminbao, Apr 8, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]
  1. Trong nghiên cứu định tính, giá trị và độ tin cậy liên quan đến: a. Tính trong sạch của phương pháp được sử dụng b. Giá trị lý thuyết và tính mô tả, diễn dịch của kết quả c. Báo cáo trong một tạp chí học thuật d. Báo cáo trong một hội nghị khoa học e. Tất cả điều đúng 2. Kỹ thuật thu thập dữ liệu cho nghiên cứu định tính bao gồm: a. Quan sát b. Phỏng vấn, có cấu trúc và không cấu trúc c. Bảng khảo sát d. Thí nghiệm
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B7Mci56DQkDDNExaYUNacDlFT28/edit?usp=sharing[/DOWN]
   

Share This Page