Đề thi trắc nghiệm và đáp án kinh tế vĩ mô

Discussion in 'Tài Chính & Ngân Hàng' started by adminbao, Sep 11, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  KINH VĨ MÔ
  Câu 1 : GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ . GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ .
  Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 1998 là 125 . Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 là :

  a. 8,33 %
  b. 4%
  c. 4,5%
  d. 10%

  Câu 2 : Khi nền kinh tế đang có lạm phát cao nên:

  a. Giảm lượng cung tiền , tăng lãi suất
  b. Giảm chi ngân sách và tăng thuế
  c. a và b đều đúng
  d. a và b đều sai

  Câu 3 : Cho biết tỷ lệ tiền mặt so với tiền gởi ngân hàng là 60% , tỷ lệ dự trữ ngân hàng
  so với tiền gởi ngân hàng là 20% . Ngân hàng trung ương bán ra 5 tỷ đồng trái phiếu sẽ
  làm cho khối tiền tệ :

  a. Tăng thêm 5 tỷ đồng
  b. Giảm bớt 5 tỷ đồng
  c. Giảm bớt 10 tỷ đồng
  d. Tăng thêm 10 tỷ đồng

  Câu 4 : Sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng khác nhau ở :

  a. Mục đích sử dụng
  b. Thời gian tiêu thụ
  c. Độ bền trong quá trình sử dụng
  d. Cả 3 câu đều đúng

  Câu 5 : Ngân hàng trung ương có thể làm thay đổi cung nội tệ bằng cách :

  a. Mua hoặc bán trái phiếu chính phủ
  b. Mua hoặc bán ngoại tệ
  c. a và b đều đúng
  d. a và b đều sai

  Câu 6 : Thành phần nào sau đây thuộc lực lượng lao động

  a. Học sinh trường trung học chuyên nghiệp
  b. Người nội trợ
  c. Bộ đội xuất ngũ
  d. Sinh viên năm cuối

  Câu 7 : Những hoạt động nào sau đây của ngân hàng trung ương sẽ làm tăng cơ sở tiền tệ
  ( tiền mạnh ) :

  a. Bán ngoại tệ trên thị trường ngoại hối
  b. Cho các ngân hàng thương mại vay
  c. Hạ tỷ lệ dự trữ bẳt buộc với các ngân hàng thương mại
  d. Tăng lãi suất chiết khấu

  Câu 8 : Những yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến thâm hụt cán cân mậu dịch ( cán cân
  thương mại ) của 1 nước :

  a. Đồng nội tệ xuống giá so với ngoại tệ
  b. Sự gia tăng đầu tư trựp tiếp nước ngoài
  c. Thu nhập của các nước đối tác mậu dịch chủ yếu tăng
  d. Cả 3 đều sai

  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B8unL93yDHXWMjVRY1Y1NUpmYUk/edit?usp=sharing[/DOWN]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page