Bài giảng phân tích rủi ro trong thẩm định dự án

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by adminbao, Jun 27, 2013.

  1. adminbao

    adminbao Administrator Staff Member

    [​IMG]
    [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B2gFTEFYl6mvR0VQZmNjSHVuenM/edit?usp=sharing[/DOWN]
     

Share This Page