Bài tập và giải kế toán ngân hàng

Discussion in 'Tài Chính & Ngân Hàng' started by adminbao, Sep 28, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  Bài 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150
  triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những trường
  hợp sau:
  a) Ngày 17/10/2007, khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất toán.
  b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng chỉ trả lãi với lãi suất là
  0.2%/tháng.
  Giải
  - Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là:
  150 / (1+ 3 * 0.68%) = 147.001176 triệu đồng
  - Như vậy, số tiền lãi mà khách hàng đã được nhận trước là:
  150 - 147.0012 = 2.9988 triệu đồng
  Nợ 1011 : 147.001176 triệu đồng
  Nợ 388 : 2.9988 triệu đồng
  Có 4232.3 tháng.N :150 triệu đồng
  - Hàng tháng, phân bổ lãi vào chi phí:
  Nợ 801 : 0.9996 triệu đồng
  Có 388 : 0.9996 triệu đồng
  Tải ve để xem đầy đủ
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B8unL93yDHXWQW44eEpUU1UxTzQ/edit?usp=sharing[/DOWN]


  Ngày 18/3/2005, ngân hàng giải ngân cho DN X vay 100 triệu
  thời hạn 3 tháng,lãi suất cho vay 1,2% / tháng, lãi trả hàng
  tháng, vốn gốc trả cuối kỳ. Ngân hàng xác định giá trị tài
  sản thế chấp (bất động sản) là 150 triệu. Diễn biến khoản
  vay này như sau:
  Ngày 18/4/2005 và 18/5/2005 khách hàng thanh toán lãi đầy
  đủ
  Ngày 18/6/2005 khách hàng không thanh toán
  Ngày 1/8/2005 xác định khoản nợ không có khả năng thu
  hồi, thoả thuận gán nợ tài sản đã thế chấp
  Ngày 10/9 bán tài sản thu được 110 triệu
  Trình bày bút toán có liên quan đến khoản cho vay trên,
  biết rằng ngân hàng trích lập dự phòng vào thời điểm cuối
  quý
  -Ngày 18/3/2005 giải ngân
  Nợ 2111.DNX 100.000.000
  Có 1011 100.000.000
  Đồng thời nhập 994(tài sản thế chấp) 150.000.000
  -Ngày 18/4/2005 thu lãi
  Do vốn gốc trả cuối kỳ nên lãi trả đều mỗi tháng là:
  100.000.000*1,2% = 1.200.000
  Nợ 1011 1.200.000
  Có 702 1.200.000
  -Ngày 18/5/2005 thu lãi
  Nợ 1011 1.200.000
  Có 702 1.200.000

  Tải ve để xem đầy đủ
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B8unL93yDHXWTVpLR2xhTlhEODg/edit?usp=sharing[/DOWN]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page