Biểu đồ và các dạng đồ thị thông dụng

Discussion in 'Tài Chính & Ngân Hàng' started by adminbao, May 13, 2011.

  1. adminbao

    adminbao Administrator Staff Member

    Các thị trường biến chuyển theo xu hướng, giá trị chính của biểu đồ giá là chúng cho thấy sự tồn tại của các xu hướng thị trường và tạo thuận lợi lớn cho việc nghiên cứu các xu hướng này. Cơ sở luận cho việc sử dụng biểu đồ giá là thực tế tất cả các thông tin về cung và cầu phải được tổng hợp vào một mẩu thông tin duy nhất:

    [DOWN]http://www.mediafire.com/?0lnu9m71646ch86[/DOWN]
     

Share This Page