Câu hỏi ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Discussion in 'Lý Luận' started by adminbao, Mar 18, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]
  Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học. Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân.
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B7Mci56DQkDDanZBbEUzRmwtMFE/edit?usp=sharing[/DOWN]
   

Share This Page