Ebook Giáo trình nội dung và viết báo cáo thực tập ngành kế toán

Discussion in 'Tài Chính & Ngân Hàng' started by adminbao, Sep 3, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]
  Nền kinh tế Việt Nam chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hoạt động kinh tế với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế rất đa dạng và phong phú. Song muốn thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân nói chung của từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nói riêng rất cần các nhà quản lý kinh tế – tài chính giỏi cả về lý luận lẫn thực tiễn.
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B8unL93yDHXWa00xS3duOEZKVnM/edit?usp=sharing[/DOWN]
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page