ebook Giáo trình thiết lập và quản trị thư điện tử (Tiếng Việt)

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by adminbao, Sep 21, 2011.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  Bộ giáo trình dành cho các bạn theo học ngành quản trị mạng

  CHƯƠNG 1
  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ

  Giới thiệu thư điện tử
  Thư điện tử là gì ?
  Lợi ích của thư điện tử
  Giới thiệu về hệ thống DNS và cấu trúc của địa chỉ thư điện tử
  Giới thiệu về hệ thống DNS
  Hoạt động của DNS
  Cấu trúc của thư điện tử
  Kiến trúc và hoạt động của hệ thống thư điện tử
  Giới thiệu về giao thức SMTP
  Giới thiệu về giao thức POP và IMAP

  CHƯƠNG 2
  GIỚI THIỆU VỀ MAIL CLIENT

  Các tính năng cơ bản của một mail client
  Các tính năng nâng cao của mail client
  Giới thiệu quản lý địa chỉ
  Giới thiêu lọc thư
  Giới thiệu chứng thực điện tử
  Giới thiệu sử dụng phần mền mail client
  Cài đặt chương trình Outlook Express
  Sử dụng phần mềm Outlook Express
  Cài đặt Netscape Mail
  Hướng dẫn sử dụng Netscape Mail
  Sử dụng webmail
  Mail Filter
  Sử dụng Mail Filter trong Netscape Mail
  Sử dụng Mail Filter trong Outlook
  Sử dụng chứng thực điện tử trong Outlook
  Giới thiệu một số mail client
  Pine
  Eudora
  SPRYMail
  GroupWise
  Một số nguyên tắc đảm bảo an toàn khi sử dụng thư điện tử

  CHƯƠNG 3
  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN

  Khái niệm quản trị hệ thống thư điện tử
  Mục đích của việc quản trị hệ thống thư điện tử
  Các công việc cần thiết để quản trị hệ thống thư điện tử
  Một số tính năng cơ bản để quản trị và thiết lập hệ thống thư điện tử
  Mô hình hoạt động của hệ thống thư điện tử
  Giới thiệu về thủ tục LDAP
  Các giải pháp an toàn cho hệ thống thư điện tử
  Quản trị máy chủ thư điện tử từ xa
  Khái niệm về mailing list
  Domain gateway

  CHƯƠNG 4
  QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MDAEMON

  Các tính năng cơ bản của MDaemon
  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cho hệ thống MDaemon
  Cấu hình domain chính cho hệ thống (Primary Domain Configuration)
  Sử dụng MDaemon để quản lý nhiều Domain (Secondary domains)
  .Sử dụng Account Editor để tạo và sửa account
  Quản lý và sửa MDaemon Account
  Tạo địa chỉ bí danh
  Cấu hình thiết lập ghi log của hệ thống
  Sao lưu, phục hồi hoạt động của hệ thống
  Các tính năng nâng cao của MDaemon
  Quản lý từ xa bằng Webadmin và Mdconfig
  Thiết lập và sử dụng WorldClient Server
  Sử dụng thủ tục LDAP
  Tạo mail queues, và thiết lập và sử dụng Shared/Public IMAP folder
  Các giải pháp an toàn cho mail server - Lọc thư và chống virus thư điện tử
  Chuyển đổi header cho thư điện tử
  Giải pháp truy vấn DNS và lưu giữ địa chỉ IP cần truy vấn
  Thiết lập truy nhập thoại lấy thư và lịch quay thoại
  Lấy thư sử dụng DomainPOP
  Thiết lập thứ tự ưu tiên
  Tạo nhóm sử dụng thư (mailling list)
  Thiết lập và cấu hình mail Gateway
  Queue và các quản lý thống kê về hệ thống thư của MDaemon

  CHƯƠNG 5
  MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VỚI THƯ ĐIỆN TỬ

  Một số mã lỗi của thư điện tử và cách giải quyết
  Lỗi tại phía mail server
  Mất kết nối
  Lỗi mất tên miền trên DNS.
  Lỗi do mở open relay
  Mất reverse lookup (pointer)
  Lỗi phía người dùng
  Thiết lập sai địa chỉ smpt, pop, imap server, account name và password
  Đầy hộp thư
  Gửi thư mà không điền người gửi hoặc điền sai

  Download:
   

Share This Page