Ebook Lập trình đồ họa với AWT (Tiếng Việt)

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by adminbao, Nov 18, 2011.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  Rõ ràng khi bắt tay vào lập trình, bạn không muốn chương trình của mình có giao diện kiểu như Hello World. Ai cũng muốn giao diện đồ họa, đẹp mắt. Nói ngắn gọn đó là Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface - GUI).


  GUI cung cấp chức năng nhập liệu theo cách thân thiện với người dùng. GUI đa dạng từ ứng dụng đến ứng dụng và có thể chứa nhiều điều khiển như hộp văn bản, nhã, hộp danh sách hay các điều khiển khác. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau cung cấp nhiều cách khác nhau để tạo GUI. Các ngôn ngữ như VB hay VC++ có thể cung cấp chức năng kéo và thả trong khi đó phần mềm giống như C++ yêu cầu người lập trình phải viết toàn bộ mã để xây dựng GUI.

  Một phần tử (element) GUI được thiết lập bằng cách sử dụng thủ tục sau:
  Tạo đối tượng
  Xác định sự xuất hiện ban đầu của đối tượng
  Chỉ ra nó nằm ở đâu
  Thêm phần tử vào giao diện trên màn hình

  Một thành phần (component) GUI là một đối tượng trực quan. Người dùng tương tác với đối tượng này thông qua con trỏ chuột hay bàn phím. Các thành phần như là button, label v.v… có thể được nhìn thấy trên màn hình. Bất kỳ cái gì chung cho tất cả các thành phần GUI đều được tìm thấy trong lớp Component. Để tạo các đối tượng GUI chúng ta cần nhập gói java.awt.

  AWT là viết tắt của Abstract Windowing Toolkit. AWT là một bộ các lớp trong Java cho phép chúng ta tạo GUI và chấp nhận các nhập liệu của người dùng thông qua bàn phím và chuột. AWT cung cấp các thành phần khác nhau để tạo GUI hiệu quả và lôi cuốn người sử dụng.

  Download:
   

Share This Page