Giải bài tập địa lớp 11- Bài 8 Liên Bang Nga (Kinh tế)

Discussion in 'Giải bài tập địa lớp 11' started by adminbao, Nov 12, 2017.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  Câu 1: Dựa vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu những nguyên nhân của sự tăng trưởng đó?
  Tốc độ tăng trưởng cuả LB Nga:
  + Đầu thập niên 90 và những năm tiếp theo: tốc độ tăng GDP luôn đạt ở mức âm.
  + Từ năm 1999 đến nay: tốc độ tăng GDP cao, liên tục và tương đối đều.
  Nguyên nhân:
  + Thực hiện chiến lược kinh tế mới: đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sông nhân dân, khôi phục lại vị trí cường quốc...
  + Thực hiện nhiều chính sách và biện pháp đúng đắn.

  Câu 2: Trình bày vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu mà LB Nga đạt được sau năm 2000?  Vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết (Liên Xô):
  + LB Nga là một thành viên và đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc.
  + Nhiều sản phẩm công, nông nghiệp chủ yếu của LB Nga có tỉ trọng lớn trong Liên Xô cuối thập niên 80 thế kỉ XX: than đá (56,7%), dầu mỏ (87,2%), khí tự nhiên (83,1%), điện (65,7%), thép (60,0%); gỗ, giấy và xenlulô (90,0%), lương thực (51,4%).
  Những thành tựu của LB Nga sau năm 2000:
  + Vượt qua khủng hoảng, đang dần ổn định và đi lên. + Sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ lớn thứ tư thế giới (năm 2005), đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, giá trị xuất siêu ngày càng tăng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.
  + Vị thế của LB Nga ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Hiện nay, LB Nga nằm trong nhóm nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G8).


  Câu 3: Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm. Rút ra nhận xét?
  Năm
  1995
  1998
  1999
  2000
  2001
  2002
  2005
  Sản lượng
  62,0
  46,9
  53,8
  64,3
  83,6
  92,0
  78,2  Vẽ biểu đồ:
  [​IMG]
  Nhận xét:
  Giai đoạn 1995 – 2005 sản lượng lương thực của LB Nga không ổn định.
  Từ năm 1995 đến 1998, sản lượng giảm.
  Từ năm 1999 đến 2002, sản lượng tăng nhanh, liên tục.
  Năm 2005, sản lượng có giảm.


  Câu 4: Nêu tên những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (trước đây và hiện nay)?


  Những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (trước đây và hiện nay) chủ yếu là thủy điện và dầu khí.
   

Share This Page