Giáo trình Nguyên lý kế toán cơ bản

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by sweet_love, Oct 13, 2012.

  1. sweet_love

    sweet_love Super Moderator

    Tài liệu bao gồm 7 chương dựa theo đề cương môn học Nguyên lý kế toán của hội đồng kế toán.


    http://www.mediafire.com/view/?9emf90xo39p3hu0
     

Share This Page