Giáo trình Tâm lý học đại cương

Discussion in 'Khác' started by sweet_love, Sep 15, 2014.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  Tiêu đề Tâm Lí Học Phần 1
  [​IMG] Tác giả:
  NGUYỄN QUANG UẨN (Chủ biên). NGUYỄN KẾ HÀO – PHAN THỊ HẠNH MAI
  [​IMG] Chuyên ngành:
  / Tài liệu ĐTBD GV TH / TL Đào tạo giáo viên trình độ CĐ&ĐH
  [​IMG] Nguồn phát hành:
  Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
  [​IMG] Sơ lược:

  Để góp phần đổi mới công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án Phát triển giáo viên tiểu học đó tổ chức biờn soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm. Biên soạn các môđun nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới.
  Điểm mới của tài liệu theo môđun là thiết kế các hoạt động nhằm tích cực hoá hoạt động của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học; chú trọng sử dụng nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình,...) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập.
  Môđun Tâm lí học do nhóm tác giả trường Đại học Sư phạm Hà Nội biên soạn.
  Môđun Tâm lí học dành cho đào tạo giáo viên tiểu học hệ Cao đẳng S­ư phạm


  [DOWN]https://drive.google.com/file/d/0B15Sf9s9tkZDaE96ZjFxNXRGZTg/edit?usp=sharing[/DOWN]   

Share This Page