Giáo trình Thực Hành Tổ Chức Các Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp

Discussion in 'Khác' started by sweet_love, Sep 15, 2014.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  Tiêu đề Thực Hành Tổ Chức Các Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
  [​IMG] Tác giả:
  NGUYỄN NGỌC QUỲNH DAO. NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG. CHU THỊ MINH TÂM
  [​IMG] Chuyên ngành:
  / Tài liệu ĐTBD GV TH / TL Đào tạo giáo viên trình độ CĐ&ĐH
  [​IMG] Nguồn phát hành:
  Dự Án Phát Triển Giáo Viên Tiểu Học
  [​IMG] Sơ lược:

  Để góp phần đổi mới công tác đào tạo va­ø bồi dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học đã tổ chức biên soạn các môđun đào tạo theo chương trình Cao đẳng sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng Sư phạm ; biên soạn các môđun bồi dưỡng giáo viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới.
  Điểm mới của các tài liệu viết theo môđun là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của người học ; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau (tài liệu in, băng hình / băng tiếng...,) giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập.
  Tài liệu Thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một tiểu môđun trong môđun Công tác đội và thực hành tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, do nhóm tác giả trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn.

  [DOWN]https://drive.google.com/file/d/0B15Sf9s9tkZDMXFPSE5Od1F1ems/edit?usp=sharing[/DOWN]   

Share This Page