Hướng dẫn phân tích báo cáo tài chính tham khảo

Discussion in 'Download Tài Liệu Kế Toán' started by sweet_love, Oct 13, 2012.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh các số
  liệu tài chính hiện hành và quá khứ. Thông qua đó giúp người sử dụng thông tin đánh giá tiềm
  năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai để ra các quyết định kinh
  tế.Báo cáo tài chính là phương pháp thể hiện và truyền tải thông tin kế toán đến người ra quyết
  định kinh tế. Các báo cáo tài chính phản ánh kết quả và tình hình các mặt hoạt động của doanh
  nghiệp bằng các chỉ tiêu giá trị. Những báo cáo tài chính do kế toán soạn thảo theo định kỳ là
  những tài liệu có tính lịch sử vì chúng thể hiện những gì đã xảy ra trong một thời kỳ nào đó. Đó
  chính là những tài liệu chứng nhận thành công hay thất bại trong quản lý và đưa ra những dấu
  hiệu báo trước sự thuận lợi và những khó khăn trong tương lai của một doanh nghiệp.

  http://www.mediafire.com/view/?fq36880122gyl12
   

Share This Page