Hệ thống bậc đại học phần lan

Discussion in 'Du học Phần Lan' started by sweet_love, Sep 5, 2009.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  Đại học (higher education)

  Hệ thống đại học được chia ra làm hai hệ là đại học hàn lâm (universities) và đại học thực hành (polytechnics).

  Đại học hàn lâm :45:

  Đại học hàn lâm dựa vào mối quan hệ giữa nghiên cứu và giảng dạy. Mục đích cơ bản là tiến hành các nghiên cứu khoa học và cung cấp các hình thức học tập sau đại học. Sinh viên đại học hàn lâm có thể học lấy bằng cử nhân hoặc thạc sỹ và học tiếp lên phó tiến sỹ và tiến sỹ. Các trường đại học hàn lâm cũng mở ra các cơ sở giáo dục trình độ đại học (đại học mở, đại học mùa hè...)
  Đại học hàn lâm có từ lâu đời ở Phần Lan. Trường Đại học hàn lâm đầu tiên là Viện hàn lâm hoàng gia của Turku , thành lập năm 1640. Hoạt động của các trường đại học ngày nay vẫn dựa trên sư tự do học thuật và quyền tự chủ. Tự chủ mang nghĩa là các trường có quyền tự do đáng kể và tính độc lập trong việc ra các quyết định. Các trường đại học và các khoa quyết định về các quy định cho bằng cấp và chương trình giảng dạy của trường. Các trường cũng quyết định số lượng học sinh đầu vào hàng năm. Có 20 trường đại học tại Phần Lan, tất cả các trường đều là trường công và kinh phí hoạt động do chính phủ cấp. Về nguyên tắc mọi công dân đều có quyền được học đại học, và được học miễn phí.

  Các trường đại học chọn sinh viên thông qua kỳ thi tuyển sinh. Ngành học lớn nhất là công nghệ, nghệ thuật và khoa học tự nhiên. Khoảng 30% sinh viên thi tuyển hàng năm đủ điều kiện học đại học hàn lâm. Để lấy bằng cử nhân, sinh viên phải học ít nhất 3 năm (120 tín chỉ) và để lấy bằng Thạc sỹ sẽ phải mất từ 5-6 năm (160-180 tín chỉ)

  Các trường đại học của Phần Lan phân bố trên toàn quốc, thậm chí ở vùng cực bắc ở Lapland (quê hương ông già tuyết). Phần Lan có 10 trường đại học đa ngành, 3 trường đại học kỹ thuật, 3 trường đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, 4 trường nghệ thuật. Ngoài ra, Phần Lan có Học viện quốc phòng, không trực thuộc Bộ giáo dục và có chương trình đạo tạo sỹ quan quân đội và quốc phòng.

  Đại học thực hành (polytechnics):45:

  Đại học thực hành là các cơ sở đào tạo đại học ở từng vùng, dạy chuyên một số ngành, gắn với cuộc sống thực tiễn. Bằng cấp ở đại học thực hành liên quan tới nghề nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp được gọi là kỹ sư. Đại học hàn lâm và đại học thực hành được phân bổ trên toàn quốc, mục tiêu cuối cùng là để bảo đảm tất cả ai có đủ sức học đều nhận được cơ hội được giáo dục như nhau, bất kể đang sống ở vùng nào chăng nữa.


  Đặc điểm đặc biệt của đại học thực hành là nó gắn với đời sống thực tiễn và mục đích của trường đại học thực hành là đào tạo ra các kỹ sư trong các lĩnh vực nghề. Hệ thống đại học thực hành có lịch sử chưa lâu ở Phần Lan, ra đời vào những thập kỷ 90s. Tạo ra hệ thống đại học thực hành là nhằm chuyển bớt một phần sinh viên đáng ra phải đào tạo ở đại học hàn lâm sang đào tạo những kỹ sư lành nghề.

  Điều kiện tối thiểu học ở đại học thực hành sinh viên phải tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp chương trình dạy nghề cơ sở. Đại học thực hành khác với đại học hàn lâm ở chỗ không trực thuộc chính phủ mà trực thuộc các đơn vị hành chính và thuộc sở hữu tư nhân. Tuy thế, chính phủ phải cung cấp 57% ngân sách cho các trường đại học thực hành. Tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng kỹ sư. Sinh viên phải học ít nhất từ 3.5-4 năm để tốt nghiệp (140-160 tín chỉ). Ngoài học lý thuyết, bằng kỹ sư đòi hỏi kinh nghiệm thực hành và luận văn tốt nghiệp.

  Các ngành được đào tạo trong đại học thực hành bao gồm công nghệ và giao thông, kinh tế và quản trị kinh doanh, y tế và dịch vụ xã hội, văn hóa, du lịch, phục vụ và quản lý cơ sở kinh doanh, tài nguyên thiên nhiên, nhân vă và giáo dục. :55:
   

Share This Page