Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm về thuế kèm đáp án

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by adminbao, Jun 24, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ


  1. Thuế Giá trị gia tăng

  Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT:
  a. Gián thu
  b. Đánh nhiều giai đoạn
  c. Trùng lắp
  d. Có tính trung lập cao

  Câu 2: Đối tượng chịu thuế GTGT là:
  a. HHDV sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam
  b. HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.
  c. HHDV dùng cho SXKD và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả HHDV mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT.
  d. Tất cả các đáp án trên.

  Câu 3: Hàng hoá, dịch vụnào sau đây thuộc đối không chịu thuế GTGT:
  a. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu.
  b. Hàng hoá gia công chuyển tiếp
  c. Hàng hoá xuất khẩu tại chỗ
  d. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định của chính phủ.

  Câu 4. Hàng hoá, dịch vụ nào sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:
  a.Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  b. Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
  c. Phân bón
  d. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác.

  Câu 5: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là:
  a. Giá bán chưa có thuế GTGT
  b. Giá bán đã có thuế GTGT
  c. Giá tính thuế của HHDV cùng loại
  d. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ.

  Câu 6: Đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh, giá tính thuế GTGT là:
  a. Không phải tính và nộp thuế GTGT
  b. Giá bán chưa có thuế GTGT
  c. Giá bán đã có thuế GTGT
  d. Giá tính thuế của HHDV cùng loại hoặc tương đưong tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
  Câu 7: Hàng hoá luân chuyển nội bộ là hàng hoá:
  a. Do cơ sở kinh doanh xuất bán
  b. Do CSKD cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của CSKD
  c. Để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh
  d. Do CSKD biếu, tặng
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B2gFTEFYl6mvcHZZNE5FTGM1Wjg/edit?usp=sharing[/DOWN]
   

Share This Page