Lý luận cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác - Lênin

Discussion in 'Lý Luận' started by adminbao, Mar 15, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]
  Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang trong nhân dân. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc.
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B8unL93yDHXWbTRPYmJGLWtKVTQ/edit?usp=sharing[/DOWN]
   
  Last edited: Oct 19, 2013

Share This Page