Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu (nghỉ việc)

Discussion in 'Biểu Mẫu & Văn Bản' started by sweet_love, Dec 28, 2013.

  1. sweet_love

    sweet_love Super Moderator

    [DOWN]https://drive.google.com/file/d/0B15Sf9s9tkZDUDN0OEUtcHZxT00/edit?usp=sharing[/DOWN]


    [​IMG]
     

Share This Page