Mẫu quy trình thực tập

Discussion in 'Tài Liệu Quản Trị Nhân Sự' started by sweet_love, Jan 19, 2014.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  QUY TRÌNH THỰC TẬP

  [DOWN]https://drive.google.com/file/d/0B15Sf9s9tkZDcDJQa0RsS1FUdE0/edit?usp=sharing[/DOWN]

  I/ MỤC ĐÍCH:

  - Lựa chọn tìm kiếm các ứng viên tiềm năng cho công ty.

  - Không tiến hành lựa chọn nhưng đề tài của sinh viên phù hợp với mục tiêu của công ty.

  II/ PHẠM VI:

  - Các trường hợp đề nghị giúp đỡ thực tập tại công ty ngoài mục đích trên sẽ không được chấp nhận.

  III/ ĐỊNH NGHĨA:

  - Không có.

  IV/ NỘI DUNG:

  1. Xác định nhu cầu.

  Nhu cầu thực tập của công ty có thể phát sinh trong các trường hợp sau:

  - Công ty cần đội ngũ quản trị viên tập sự hoặc nhân viên được lựa chọn từ các sinh viên tiềm năng, do vậy bộ phận nhân sự đã tìm kiếm sinh viên vào thực tập tại công ty.

  - Do các bộ phận hay phòng nhân sự đề xuất hoặc sinh viên tự đề xuất nhưng với điều kiện đề tài của sinh viên phải có ý nghĩa thiết thực cho hoạt động của công ty.

  - Đối với trường hợp đề xuất xin thực tập thì sinh viên phải mang giấy giới thiệu của trường và đề cương thực tập chuyển cho bộ phận muốn thực tập xác nhận, sau đó chuyển về phòng nhân sự làm thủ tục.

  2. Phê duyệt

  - Đơn đề nhưng bắt buộc phải có chữ ký của sinh viên và phải được giám đốc nhân sự phê duyệt.

  - Sinh viên bắt buộc phải nghị được thực tập có thể do sinh viên hoặc các bộ phận bên trong công ty đề xuất có giấy giới thiệu thực tập của trường học.

  - Sinh viên phải nộp các giấy tờ sau đây cho công ty:

  3. Ký biên bản thoả thuận

  - Tiếp nhận Đơn xin thực tập và Giấy giới thiệu của nhà trường.


  - Hướng dẫn sinh viên có nhu cầu thực tập hòan thành các thủ tục cần thiết, hồ sơ thực tập gồm:

  § Sơ yếu lý lịch có xác nhận của công an địa phương.
  § Bản sao hộ khẩu, CMND, 02 ảnh 3x4.
  § Đề cương thực tập (chi tiết).

  - Nhân viên tuyển dụng liên hệ và mang đề cương thực tập cho trưởng bộ phận/phòng ban khác xem có thể tiếp nhận thực tập sinh vào thực tập với đề tài thực tập này không. Nếu chấp nhận, NV. Tuyển dụng sẽ làm thủ tục tiếp ở bước sau.

  - Hướng dẫn điền vào mẫu Thực tập sinh, Bản cam kết thực tập và chuyển cho Trưởng bộ phận /phòng ban tiếp nhận ký xác nhận vào mẫu Thực tập sinh.

  - GĐNS ký duyệt đồng ý vào mẫu Thực tập sinh cho sinh viên vào thực tập tại Công ty.

  4. Chương trình thực tập

  - Chương trình thực tập phải được Quản lý bộ phận cho thực tập phê duyệt và chuyển về phòng nhân sự theo dõi.

  5. Giới thiệu

  - Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp giới thiệu sinh viên thực tập.

  - Buổi họp phải có sự có mặt của tất cả các cán bộ tham gia hướng dẫn theo chương trình thực tập.

  6. Học quy định, quy chế:

  - Nhân viên thực tập phải được học về toàn bộ nội quy, quy chế công ty theo quy định đào tạo hội nhập trừ những quy định liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động.

  7. Kèm cặp hướng dẫn

  - Trưởng bộ phận / lãnh đạo đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập, bố trí người hướng dẫn thực tập sinh theo nội dung đề cương đã phác thảo ban đầu.

  - Lãnh đạo/trưởng bộ phận tiếp nhận thực tập sinh và bố trí nhân viên hướng dẫn thực tập.

  - In và cấp thẻ tên cho thực tập sinh lúc 16 giờ cùng ngày.

  - Lưu hồ sơ thực tập vào file và cập nhật vào sổ theo dõi sinh viên thực tập tại Công ty.

  8. Đánh giá:

  - Việc đánh giá kết quả thực tập bao gồm hai nội dung như sau:

  + Đánh giá đề tài, luận văn: là việc đánh giá kết quả của để tài so với mục tiêu đã đề ra.

  + Đánh giá công việc chung. Là đánh giá toàn bộ hiệu quả hoạt động của thực tập sinh bao gồm: kết quả công việc, thái độ, thực hiện nội quy, kiến thức, tố chất, sự hoà nhập...

  - Trưởng bộ phận / lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm xem xét lại nội dung hoặc ủy quyền cho nhân viên phụ trách hướng dẫn xem lại bài Báo cáo hay Luận văn tốt nghiệp. Trưởng bộ phận / lãnh đạo đơn vị ghi nhận xét về quá trình thực tập của thực tập sinh và ký tên vào bài Báo cáo thực tập hoặc Luận văn tốt nghiệp.

  - Ngoài ra, trưởng bộ phận ghi ý kiến đánh giá sinh viên tập sự theo mẫu: NS – TT – 02 và chuyển về phòng nhân sự.

  - Nhân viên tuyển dụng tiếp nhận bài Báo cáo thực tập hoặc Luận văn tốt nghiệp (02 bản), sau đó trình GDNS nhận xét, ký tên. Sau đó trả lại cho thực tập sinh.

  - Thực tập sinh mang Luận văn đến Phòng Hành Chính đóng dấu.

  - Thực tập sinh phải trả lại thực tập sinh bản chính và lưu tại Phòng Nhân Sự bản sao. Đồng thời thu lại thẻ tên của thực tập sinh.

  V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:

  1. Giấy đề nghị thực tập mã số: NS – 04 – BM01
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?p=345328#post345328

  2. Quyết định tiếp nhận thực tập mã số: NS – 04 – BM02
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?p=345329#post345329

  3. Chương trình thực tập mã số: NS – 04 – BM03
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?p=345330#post345330

  4. Bảng cam kết thực tập mã số: NS – 04 – BM04
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?p=345331#post345331

  5. Đánh giá kết quả thực tập hàng tháng mã số: NS – 04 – BM05
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?p=345332#post345332

  6. Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập. mã số: NS – 04 – BM06
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?p=345333#post345333

  7. Bảng nhận xét quá trình thực tập mã số: NS – 04 – BM07
  http://tuthienbao.com/forum/showthread.php?p=345334#post345334

  ----------------------- › & š --------------------------
   
  Last edited: Jan 19, 2014

Share This Page