Quản lí nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by adminbao, Jun 24, 2013.

  1. adminbao

    adminbao Administrator Staff Member

    [​IMG]

    [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B2gFTEFYl6mvRXIxQlAwT2dlczA/edit?usp=sharing[/DOWN]
     

Share This Page