Tiểu luận Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt Nam

Discussion in 'Lý Luận' started by adminbao, Apr 10, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]
  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, lý luận nhận thức, vấn đề cải tạo thực tiễn nền kinh tế luôn thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng.
  Ngày nay, triết học là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển của bất
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B8unL93yDHXWajFNemxQODNiX3c/edit?usp=sharing[/DOWN]
   
  Last edited: Oct 17, 2013

Share This Page