Tiểu luận Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngượ

Discussion in 'Lý Luận' started by adminbao, Apr 5, 2013.

 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  [​IMG]
  Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tư cách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩm của tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính chỉnh thể của chúng. Các quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng như của tư duy con người đều mang tính khách quan. Con người không thể tạo ra hoặc tự ý xoá bó được quy luật mà chỉ nhận thức và vận dụng nó trong thực tiễn.
  [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B8unL93yDHXWQTBxb2ZnX1RpeTQ/edit?usp=sharing[/DOWN]
   
  Last edited: Oct 17, 2013

Share This Page