Tiểu luận Tác động của biến động tỷ giá tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

Discussion in 'Tài Liệu Luận văn báo cáo ....' started by sweet_love, Sep 24, 2014.

  1. sweet_love

    sweet_love Super Moderator

    Trong xu hướng quốc tế hóa mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày 11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây là một sự kiện quan trọng mở ra các cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế Việt Nam để ngày càng hội nhập sâu, rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động thương mại đầu tư nói riêng của nước ta với các nước trên thế giới đã và đang ngày càng mở rộng và phát triển hết sức phong phú, khẳng định ngày càng đầy đủ hơn vị trí và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng thế giới. Việc mở ra các quan hệ ngoại thương và đầu tư quốc tế ngày càng rộng rãi đòi hỏi phải phát triển không ngừng các quan hệ thanh toán, tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng thương mại đóng vai trò là cầu nối cho các quan hệ kinh tế nói trên. Tuy nhiên, để đảm nhiệm tốt vai trò cầu nối này, các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều khó khăn về mặt tỷ giá.


    [DOWN]https://drive.google.com/file/d/0B15Sf9s9tkZDa0VBLWdOQ3VaZW8/edit?usp=sharing[/DOWN]
     

Share This Page