Văn bản pháp luật hướng dẫn Luật thuế GTGT số 13

Discussion in 'Download Tài Liệu Kế Toán' started by sweet_love, Oct 14, 2012.

 1. sweet_love

  sweet_love Super Moderator

  Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 của Quốc hội Về Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
  http://www.mediafire.com/download.php?5xfxe3npsm39ksd

  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.
  http://www.mediafire.com/download.php?96n38zht927900b

  Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày ban hành 27/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  http://www.mediafire.com/download.php?5t332srptjrstbc

  Thông tư 06 hướng dẫn về thuế GTGT

  Thông tư này hướng dẫn việc kê khai, tính thuế, phát hành Hóa đơn, hoàn thuế GTGT dựa theo những thay đổi về chính sách thuế GTGT của Nghị định số 121/2011/NĐ-CP, áp dụng cùng thời điểm hiệu lực với Nghị định này, tức ngày 1/3/2012. Thông tư quy định 26 nhóm hàng hóa, dịch vụ được miễn tính thuế GTGT (tức không tính thuế GTGT đầu ra và cũng không được khấu trừ/hoàn thuế GTGT đầu vào); quy định 6 trường hợp được miễn nộp thuế GTGT. Thuế suất GTGT sẽ áp dụng thống nhất không phân biệt là sản xuất trong nước, hay nhập khẩu. Thông tư này thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC và Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02.06.2009 của Bộ Tài chính. Bãi bỏ việc tạm hoàn 90% thuế GTGT đầu vào đối với hàng xuất khẩu quy định tại Thông tư số 94/2010/TT-BTC.

  http://www.mediafire.com/download.php?th1tjtz3py9krc5
   
  Last edited: Oct 14, 2012

Share This Page