Viết một đoạn văn từ 6-8 câu tả về buổi sinh hoạt đầu tiên trong đó có sử dụng số từ và lượng từ

Discussion in 'Văn Học Lớp 6' started by adminbao, Nov 12, 2015.

  1. adminbao

    adminbao Administrator Staff Member

    Cứ vào thứ 7 hàng tuần, lớp em lại sinh hoạt lớp một lần để tổng kết tuần vừa qua cũng như triển khai công việc của tuần sắp tới và đó cũng là buổi sinh hoạt đầu tiên. Buổi sinh hoạt luôn có mặt đầy đủ 40 học sinh trong lớp, và có sự tham gia của cô giáo.Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí nặng nề về những thành tích kém trong tuần qua.Hàng chục bạn trong lớp đã có thành tích học tập kém ảnh hưởng tới kết quả thi đua của lớp đề ra.Vẻ mặt nghiêm nghị của cô giáo khiến không bạn nào trong lớp cảm thấy thoải mái.Mỗi thành viên trong lớp tôi đều cảm thấy có lỗi với cô giáo,người đã luôn giúp đỡ chúng tôi trong những năm qua.Cả lớp chỉ biết lắng nghe những lời khuyên hay dạy dỗ từ cô trong suốt buổi sinh hoạt hôm đó.
     

Share This Page