Xem tuổi kết hôn cho bạn

Discussion in 'Gia Đình & Vợ Chồng' started by adminbao, Jul 3, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. adminbao

  adminbao Administrator Staff Member

  Trong phần này các bạn tham khảo tuổi để kết hôn theo Thập nhị Địa chi: Tam hợp, Tứ hành xung, Tứ tuyệt, Lục hợp, Lục xung, Lục hại, kết hợp với Thập Thiên can hợp khắc và Ngũ hành nạp âm sinh khắc.

  Thập nhị Địa chi: Tam hợp (Tốt)

  Thân-Tý-Thìn
  Dần-Ngọ-Tuất
  Tỵ-Sửu-Dậu
  Hợi-Mão-Mùi

  Thập nhị Địa chi: Lục hợp (Tốt)

  Tý hợp Sửu
  Dần hợp Hợi
  Mão hợp Tuất
  Thìn hợp Dậu
  Tỵ hợp Thân
  Ngọ hợp Mùi

  Thập nhị Địa chi: Lục xung (Xấu)

  Tý xung Ngọ
  Sửu xung Mùi
  Dần xung Thân
  Mão xung Dậu
  Thìn xung Tuất
  Tỵ xung Hợi

  Thập nhị Địa chi: Tứ hànhxung (Xấu)

  Thìn-Tuất-Sửu-Mùi
  Tý-Ngọ-Mão-Dậu
  Dần-Thân-Tỵ-Hợi

  -Tránh xung (Xấu) :

  Tý xung Mão
  Ngọ xung Dậu
  Dần xung Tỵ
  Thân xung Hợi
  Thìn xung Mùi
  Tuất xung Sửu

  Tránh kỵ (Xấu):

  Tý kỵ Ngọ
  Mão kỵ Dậu
  Dần kỵ Thân
  Tỵ kỵ Hợi
  Thìn kỵ Tuất
  Sửu kỵ Mùi

  -Tránh tứ tuyệt (Xấu)

  Tuổi TÝ tuyệt tuổi TỴ
  Tuổi DẬU tuyệt tuổi DẦN
  Tuổi NGỌ tuyệt tuổi HỢI
  Tuổi MÃO tuyệt tuổi THÂN

  -Tránh lục hại (Xấu) :

  TÝ hại MÙI
  DẦN hại TỴ
  THÂN hại HỢI
  SỬU hại NGỌ
  MÃO hại THÌN
  DẬU hại TUẤT.

  Thiên Can hợp khắc (Hợp: Tốt, Khắc: Xấu) :

  GIÁP hợp KỶ, khắc CANH
  ẤT hợp CANH, khắc TÂN
  BÍNH hợp TÂN, khắc NHÂM
  ĐINH hợp NHÂM, khắc QUÝ
  MẬU hợp QUÝ, khắc GIÁP
  KỶ hợp GIÁP, khắc ẤT
  CANH hợp ẤT, khắc BÍNH
  TÂN hợp BÍNH, khắc ĐINH
  NHÂM hợp ĐINH, khắc MẬU
  QUÝ hợp MẬU, khắc KỶ

  Ngũ hành nạp âm (Bản mệnh) tương sinh (Tốt)

  Thủy sinh Mộc
  Mộc sinh Hỏa
  Hỏa sinh Thổ
  Thổ sinh Kim
  Kim sinh Thủy

  Ngũ hành nạp âm (Bản mệnh) tương khắc (Xấu)

  Thủy khắc Hỏa
  Hỏa khắc Kim
  Kim khắc Mộc
  Mộc khắc Thổ
  Thổ khắc Thủy
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page