Xu hướng vận động của nền kinh tế thế giới

Discussion in 'Kinh Tế & Quản Lý' started by adminbao, Jun 24, 2013.

  1. adminbao

    adminbao Administrator Staff Member

    [​IMG]
    [DOWN]https://docs.google.com/file/d/0B2gFTEFYl6mvd2NmUk1CS1VhYzQ/edit?usp=sharing[/DOWN]
     

Share This Page